ชาวอัฟกันเริ่มไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้ว

ชาวอัฟกันเริ่มออกใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วในวันนี้ ทางการส่งกองกำลังความมั่นคงอารักขาความปลอดภัยใน 34 จังหวัดทั่วประเทศ ป้องกันกลุ่มตอลีบานก่อเหตุร้ายกับประชาชนและคูหาเลือกตั้ง

ประชาชน 34 ล้านคนในอัฟกานิสถานลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 9.6 ล้านคน เพื่อเลือกผู้สมัคร 1 ใน 14 คน เป็นประธานาธิบดี เจ้าหน้าที่ความมั่นคง 100,000 นายรักษาความปลอดภัยคูหาเลือกตั้ง 5,000 แห่ง เสริมด้วยการสนับสนุนทางอากาศจากสหรัฐ คูหากว่า 400 แห่งไม่เปิดทำการเพราะอยู่ในพื้นที่ยึดครองของกลุ่มตอลีบาน เช่นเดียวกับคูหาหลายร้อยแห่งตามโรงเรียน มัสยิด และศูนย์กลางประจำชุมชนที่ปิดเพื่อความปลอดภัย เพราะกลุ่มตอลีบานขู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ให้ออกไปใช้สิทธิ ไม่เช่นนั้นอาจได้รับผลร้าย

ขณะเดียวกันยังมีความกังวลเรื่องกระบวนการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอิสระของอัฟกานิสถานถูกวิจารณ์เรื่องออกถ้อยแถลงไม่ชัดเจนและมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับกระบวนการที่จะนำมาใช้ในกรณีที่ระบบยืนยันตัวตนทางชีวภาพใช้การไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีรายชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี 4 คนปรากฏในเครื่องลงคะแนนทั้งที่พวกเขาถอนตัวไปแล้ว ผู้สมัครที่เป็นตัวเก็งได้แก่ ประธานาธิบดีอัชราฟ กานี และคู่แข่งคือนายอับดุลลาห์ อับดุลลาห์ หัวหน้าคณะผู้บริหารอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2557 ที่ทั้งเขาและนายกานีต่างอ้างชัยชนะท่ามกลางเสียงครหาว่ามีการโกงเลือกตั้ง