ญี่ปุ่นไม่ไว้หน้าเกาหลีใต้ปลดสิทธิพิเศษการค้า

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติในวันนี้เห็นชอบให้ถอนเกาหลีใต้ออกจากประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าและจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 ส.ค. นี้ เหตุนี้จะทำให้ผู้ส่งออกชาวญี่ปุ่นจะต้องขออนุญาตจากรัฐบาลทุกครั้งที่สุดออกสินค้าที่สำคัญไปยังเกาหลีใต้ซึ่งสินค้าสำคัญดังกล่าวประกอบไปด้วยวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุปกรณ์ถึง 1,115 รายการที่เกรงว่าจะนำไปพัฒนาเป็นอาวุธ

ด้านนายฮิโรชิเกะ เซะโก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น มั่นใจว่ามาตรการนี้จะไม่ส่งผลเสียมากนักต่อบริษัทในประเทศ แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ญี่ปุ่นก็สามารถส่งออกไปหรือตั้งซัพพลายเชนกับบริษัทในไต้หวันและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ เพื่อลดผลกระทบ การถอดเกาหลีใต้ออกจากประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าครั้งนี้ ถือเป็นกีดกันทางการค้าต่อเกาหลีใต้เป็นครั้งที่ 2 ในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หลังจากเคยประกาศห้ามส่งออกวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมไฮเทค 3 ชนิดไปยังเกาหลีใต้เมื่อต้นเดือน ก.ค.