ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดสุเทพ-ปทีปคดีสร้างโรงพักฉาว

ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี้มูลความผิดนายสุเทพ เทือกสุบรรณ พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ อดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับพวก คดีการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน 396 แห่ง วงเงินกว่า 5,800 ล้านบาท หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งองค์คณะไต่สวนเพื่อไต่สวนกรณีดังกล่าว

หลังจากนั้นองค์คณะฯ มีความเห็นในคดี ก่อนส่งเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา และมีมติชี้มูลดังกล่าวทั้งนี้ ก่อนหน้านี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการเผยแพร่รายชื่อผู้ถูกกล่าวหา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. กล่าวหา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กับพวก กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) ในการก่อสร้างสถานีตำรวจจำนวน 396 แห่ง วงเงิน 5,848 ล้านบาท เนื่องจากมีเอกชนรายหนึ่งเป็นผู้รับจ้างในปี 2554 โดยยกเลิกแนวทางการจัดจ้างแบบแยกการเสนอราคา เป็นรายภาค และอนุมัติให้รวมสัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว อันเป็นการกีดกันและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง
2. กล่าวหา พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ อดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รรท.ผบ.ตร.) และคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักสถานีตำรวจทดแทน จำนวน 396 แห่ง ของตำรวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับพวก