ผลกระทบจากหมอกควันในภาคเหนือ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้เรียกร้องให้สำนักงานรัฐมนตรีทุกแห่งในเก้าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันในภาคเหนือร่วมกันต่อสู้ไฟและอธิบายความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อไปในระดับที่ไม่ปลอดภัยของ PM2.5 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน คำสั่งดังกล่าวออกให้เมื่อวานนี้โดยนายชาญสีมาจยาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษรายงานเวลา 9.00 น. อ้างว่าตำบลจองคำในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งมี PM2.5 68 ไมโครกรัมต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์เมตรซึ่งสูงกว่าระดับความปลอดภัยของคนไทย 50 ล้านคน คะแนนดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของตำบลอยู่ที่ 142 ซึ่งเกินขีดจำกัดความปลอดภัย 100 ระดับ PM2.5 ในภาคเหนืออยู่ระหว่าง 32-71 ไมโครกรัมโดยมีนายในเวียงอำเภอเมืองน่านบันทึกไว้ที่ 71 ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่ตำบลบาทลำปางในเขตอำเภอเมืองและตำบลบ้านดงในอำเภอแม่เมาะมีทั้ง 70mcg